Studio S Entertainment Den stora semestern - Studio S Entertainment

Studio S Entertainment

Den stora semestern

”DE FUNÈS I HÖGFORM! HEJDLÖST TEMPO OCH HANDFAST SITUATIONSKOMIK!” -GHT

”EN RIKTIG DE FUNÈS-KLASSIKER!”
-Svenska Dagbladet

Någon vildare skolrektor än Bosquir har aldrig tidigare skådats. När hans äldste son kuggas i plugget och rymmer iväg på semester ihop med en whiskymiljonärs dotter, förvandlas rektorn till rena actionhjälten. Syndaren ska fångas in till varje pris! Och alla transportmedel är tillåtna! Såväl racerbåt som vattenskidor, sportplan, hästkärra och drakflyg!
Med sju miljoner biobesökare enbart i Frankrike räknas Den stora semestern som en av Louis de Funés fem största succéer. Jean Girault (Moralens väktare-succéerna) regisserade och i en roll ses knaskungens son Olivier de Funès.

S399 DEN STORA SEMESTERN.indd